Regulamin

Treści zawarte na stronie internetowej pochodzą z prywatnej kolekcji zespołu muzycznego Mark Band.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, wypożyczanie oraz ich publiczne odtwarzanie bez zezwolenia jest zabronione.

Wszelkie prawa producenta i właściciela nagranych utworów są zastrzeżone.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. Ustaw z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu niezbędnym do uzyskania odpowiedzi na mój e-mail.